გერმანიის რევმატოლოგთა საზოგადოების იუბილისადმი მიძღვნილი“ გაერთიანებული კონგრესის DGRh, DGORh და GKJR აქტუალური თემები - 2017 წ