ანთების მოდულაცია ხდება ტრაუმელით, როგორც ამას გვიჩვენებს გენის ექსპრესიის ნიმუშის ცვლილებები