ბიორეგულაციური სისტემების თერაპიის გამოყენების ძირითადი პრინციპები