ბიორეგულაციური სისტემების მედიცინის (BrSM) კლინიკური გამოყენება