აბრილუმაბის ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების ეფექტურობა და უსაფრთხოება რანდომიზებულ, პლაცებოთი კონტროლირებად კვლევაში, ზომიერიდან მძიმემდე წყლულოვანი კოლიტის მკურნალობისთვის