მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები შესავალი ბიორეგულაციური სისტემების მედიცინაში: კონცეფცია და პრაქტიკული შედეგები

შესავალი ბიორეგულაციური სისტემების მედიცინაში: კონცეფცია და პრაქტიკული შედეგები