მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები ალგორითმის გავლენა კარდიოქირურგიული ჩარევის შემდეგ β-ადრენო ბლოკატორების დანიშვნის ოპტიმიზაციაზე

ალგორითმის გავლენა კარდიოქირურგიული ჩარევის შემდეგ β-ადრენო ბლოკატორების დანიშვნის ოპტიმიზაციაზე