მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები ანგიოტენზინ-გარდამქმენელი ფერმენტის ინჰიბიტორები არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ: არჩევის პრობლემა

ანგიოტენზინ-გარდამქმენელი ფერმენტის ინჰიბიტორები არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ: არჩევის პრობლემა