მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები ანტიჰიპერტენზიული თერაპია: ეფექტურობა და მკურნალობისადმი დამყოლობა

ანტიჰიპერტენზიული თერაპია: ეფექტურობა და მკურნალობისადმი დამყოლობა