მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები გარდამავალი იშემიური შეტევის მსგავსი ეპიზოდები ინსულტის მსგავსი დაზიანებების გარეშე MELAS-ის სინდრომში

გარდამავალი იშემიური შეტევის მსგავსი ეპიზოდები ინსულტის მსგავსი დაზიანებების გარეშე MELAS-ის სინდრომში