მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები ეფექტურობის შესაბამისი მტკიცებითი ბაზა, როგორც აუცილებელი პირობა პრეპარატის კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინებში ჩართვისათვის,...

ეფექტურობის შესაბამისი მტკიცებითი ბაზა, როგორც აუცილებელი პირობა პრეპარატის კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინებში ჩართვისათვის, რამდენიმე ტრადიციული მედიკამენტისა და ბიორეგულაციური თვისებების მქონე პრეპარატების მაგალითზე