მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები კომბინირებული ანტიჰიპერტენზიული თერაპია. ორ და სამ კომპონენტიანი ფიქსირებული კომბინაციები მტკიცებითი მედიცინის ჭრილში

კომბინირებული ანტიჰიპერტენზიული თერაპია. ორ და სამ კომპონენტიანი ფიქსირებული კომბინაციები მტკიცებითი მედიცინის ჭრილში