მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები „მჟავის ჯიბე“ - რეფლუქსური დაავადების მკურნალობის მთავარი სამიზნე?

„მჟავის ჯიბე“ – რეფლუქსური დაავადების მკურნალობის მთავარი სამიზნე?