მთავარი ქართული მედიცინის სიახლეები პოპულაციური გენეტიკური კვლევების ეთიკური დილემები კავკასიაში

პოპულაციური გენეტიკური კვლევების ეთიკური დილემები კავკასიაში