მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები პრედუქტალი®MR-ის (ტრიმეტაზიდინის) კლინიკური ეფექტურობა, გულის იშემიური დაავადების ცვალებადი სცენარის პირობებში

პრედუქტალი®MR-ის (ტრიმეტაზიდინის) კლინიკური ეფექტურობა, გულის იშემიური დაავადების ცვალებადი სცენარის პირობებში