მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები რეკომენდაციები ჰიპერანდროგენიის გამოსავლენად

რეკომენდაციები ჰიპერანდროგენიის გამოსავლენად