მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზის მართვა ორსულობის დროს

სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზის მართვა ორსულობის დროს