მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები „ყოვლისშემძლე ამინომჟავა კარდიოლოგიაში“: L-არგინინი, როგორც მიკროცირკულაციური მიმოქცევის რეგულატორი, რეალობა და პერსპექტივები

„ყოვლისშემძლე ამინომჟავა კარდიოლოგიაში“: L-არგინინი, როგორც მიკროცირკულაციური მიმოქცევის რეგულატორი, რეალობა და პერსპექტივები