მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები აბრილუმაბის ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების ეფექტურობა და უსაფრთხოება რანდომიზებულ, პლაცებოთი კონტროლირებად კვლევაში, ზომიერიდან...

აბრილუმაბის ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების ეფექტურობა და უსაფრთხოება რანდომიზებულ, პლაცებოთი კონტროლირებად კვლევაში, ზომიერიდან მძიმემდე წყლულოვანი კოლიტის მკურნალობისთვის