მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები ანთების მოდულაცია ხდება ტრაუმელით, როგორც ამას გვიჩვენებს გენის ექსპრესიის ნიმუშის ცვლილებები

ანთების მოდულაცია ხდება ტრაუმელით, როგორც ამას გვიჩვენებს გენის ექსპრესიის ნიმუშის ცვლილებები