მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები ენგისტოლი ამცირებს ვირუსით ინდუცირებულ ანთებას მაკროფაგების აქტივობის მოდულაციის მეშვეობით

ენგისტოლი ამცირებს ვირუსით ინდუცირებულ ანთებას მაკროფაგების აქტივობის მოდულაციის მეშვეობით