მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები კარდიოლოგიური ავადმყოფის მართვა არაკარდიალური ოპერაციული ჩარევებისას: ანტითრომბოციტული თერაპიის თავისებურებები

კარდიოლოგიური ავადმყოფის მართვა არაკარდიალური ოპერაციული ჩარევებისას: ანტითრომბოციტული თერაპიის თავისებურებები