მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები მულტიკომპონენტული, მულტიტარგეტული ბიომერეგულირებელი (BrSM) მედიკამენტების არქიტექტურა

მულტიკომპონენტული, მულტიტარგეტული ბიომერეგულირებელი (BrSM) მედიკამენტების არქიტექტურა