მთავარი მსოფლიო მედიცინის სიახლეები მწვავე ცალმხრივი ტინიტუსის მკურნალობა ბიორეგულაციური სამედიცინო პრეპარატებით - კლინიკური შემთხვევა

მწვავე ცალმხრივი ტინიტუსის მკურნალობა ბიორეგულაციური სამედიცინო პრეპარატებით – კლინიკური შემთხვევა