მთავარი თერაპიას გამოცემები

თერაპიას გამოცემები

2017 წლის მე4 გამოცემა

ამ გამოცემაში თქვენ წაიკითხავთ: კარდიოლოგიური ავადმყოფის მართვა არაკარდიალური ოპერაციული ჩარევებისას: ანტითრომბოციტული თერაპიის თავისებურებები