კონტაქტი

ივანე თარხნიშვილის ქ. N9,

0179 თბილისი, საქართველო

ტელ.: +995 571 80 15 51

ელ-ფოსტა: info@therapia.ge