ჩვენს შესახებ

სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი "Therapia საქართველო" წარმოადგენს ჟურნალს ექიმებისათვის.

Contact us: info@therapia.ge

გამოგვიწერეთ

© Therapia.ge