ზედა სასუნთქი გზების ანთებითი დაავადებების მკურნალობა – კომბინირებული ბიორეგულაციური პრეპარატის შედარება ქსილომეტაზოლინთან